Wednesday, June 9, 2010

"Ilekroc sie spotykamy, czynimy to po raz pierwszy"

Carlos G. Valles

No comments:

Post a Comment