Monday, December 13, 2010

"Mądra dziewczyna całuje,ale się nie zakochuje, słucha, ale nie wierzy, odchodzi, zanim zostanie porzucona."

No comments:

Post a Comment