Tuesday, October 25, 2011

"‎Przyjaciół nie poznajmy w biedzie, tylko po tym jak znoszą nasz sukces." P.Coelho

No comments:

Post a Comment