Saturday, February 25, 2012

Co mowi o tobie nazwisko?:)))

"NAZWISKO W WIBRACJI LICZBY SZEŚĆ Kochają swoje domy, portfele pełne pieniędzy, uregulowany, bukoliczny tryb życia. Spełnienie odczuwają w otoczeniu kochającej rodziny, której są oddani i za którą czują się odpowiedzialni. Łatwo wkomponowują się w otoczenie i empatycznie przeżywają problemy innych. Często uczucia biorą górę nad rozsądkiem. Noszą w sobie wewnętrzny przymus stosowania się do ściśle określonych reguł i podkreślania, np. poprzez odpowiedni strój swojej ważności. Lubią wystąpienia, przemówienia i różnego typu społeczne zaszczyty. Kochają piękne, wyrafinowane przedmioty, schludność i atrakcyjność. Nie znoszą brudu, bałaganu. W tej rodzinie rodzą się dzieci o artystycznych, estetycznych uzdolnieniach, a o niektórych z nich mówi się, że są cudownymi dziećmi, które w przyszłości może zechcą poświęcić się: aktorstwu, reżyserii, malarstwu, muzyce, literaturze, pisaniu sztuk teatralnych i scenariuszy, projektowaniu, itp. W dorosłym życiu spełnienia poza artystycznymi domenami szukać mogą jako: pośrednicy, doradcy, konsultanci, dilerzy, lustratorzy, akwizytorzy, developerzy, producenci ozdób i przedmiotów ułatwiających prowadzenie gospodarstwa domowego. Predysponowani są do społecznych służb, na przykład: w wymiarze sprawiedliwości, opiece społecznej, oświacie, medycynie." A tutaj jak obliczyc swoje wibracje :)

No comments:

Post a Comment